Archive : Tin tức seo

RSS feed
Thế nào là nội dung chất lượng? (Matt cutts nói)

Thế nào là nội dung chất lượng? (Matt cutts nói)

Eric Enge của Stone Temple Consulting đã có cuộc trao đổi gần đây với Matt Cutts, người đứng đầu đội chống spam của Google về nội dung chất lượng. Tóm lược...
Bí quyết xây dựng Link sau Penguin

Bí quyết xây dựng Link sau Penguin

Những điều cần chú ý khi xây dựng link: – Mỏ neo từ khóa (anchor text) của link: không sử dụng lặp đi lặp lại quá nhiều lần duy nhất từ khóa cần SEO vì...
Seo copywriting – nghệ thuật content marketing – P3

Seo copywriting – nghệ thuật content marketing – P3

Bước 3: Hướng Dẫn Hãy nghĩ tới những gì thị trường của bạn đang thiếu. Mọi người luôn muốn câu trả lời và học được những điều mới, do đó, hãy cho...
Seo copywriting – nghệ thuật content marketing – P2

Seo copywriting – nghệ thuật content marketing – P2

Bước 2: Thuyết Phục Nội dung bạn chọn xuất bản để hướng tới người dùng cần có tính thuyết phục. Và các lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao tính thuyết...
Proudly designed by web.