Công cụ đánh giá tốc độ load trang web – Web speed test

Tốc độ load của website nhanh liệu có được ưu tiên xếp hạng cao hơn trên Google hay không?
Câu trả lời là : KHÔNG

web-speed-test

Thử nghiệm 300 website lớn cho thấy :
1. Nếu load chậm hơn mức bình thường của mức chịu chờ của độc giả thì tỷ lệ bị ảnh hưởng khi SEO là 1% do làm độc giả bỏ trang nhiều.
2. Nếu load bình thường : mọi thứ ok
3. Nếu load nhanh thì Google cũng không ưu tiên chút nào trên kết quả search.

Để kiểm tra tốc độ load web mình nhanh hay chậm thì dùng công cụ sau:

Công cụ đánh giá tốc độ load trang web – Web speed test 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Xem bài liên quan:

Seo copywriting - nghệ thuật content marketing - P1
Seo copywriting – nghệ thuật content marketing – P2
Tối ưu hóa từ khóa trên website - Những bí quyết chính
Proudly designed by web.